Kerro
museolle

Rekisteriseloste

 13.8.2013 versio

1. Rekisterinpitäjä

Porin kaupunki, Satakunnan Museo, Hallituskatu 11, 28100 Pori

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Amanuenssi Johanna Jakomaa, Satakunnan Museo, Hallituskatu 11, 28100 Pori, puh. 044 701 1059, johanna.jakomaa (at) pori.fi

3. Rekisterin nimi

Kerro museolle -palvelun (www.kerromuseolle.fi) käyttäjärekisteri

4. Käyttäjärekisterin käyttötarkoitus

Käyttäjärekisterin käyttötarkoitus on Kerro museolle -palvelun toiminnan turvaaminen, museotoiminta, kulttuuriperinnön tallentaminen ja tutkimus. Käyttäjien yhteystietojen käyttötarkoitukset ovat tiedottaminen ja yhteydenpito käyttäjiin esimerkiksi silloin, kun museo tarvitsee lisätietoja käyttäjän sivustolle tallentamasta materiaalista.

5. Käyttäjärekisterin sisältämät tiedot

Käyttäjärekisteriin tallennetaan palvelun käyttäjistä tietoja heidän suostumuksellaan. Tiedot saadaan käyttäjältä hänen käyttäessään palvelua eli ladatessaan sivustolle materiaalia, kirjoittaessaan kommentteja tai jättäessään palautetta. Kerättävät tiedot ovat käyttäjän sivuille lataama materiaali (muistot), syntymävuosi, yhteystiedot, käyttäjätunnus, nimi sekä vapaaehtoiset käyttäjän antamat tiedot itsestään. Käyttäjä voi halutessaan käyttää palvelua nimettömänä.

6. Tietojen luovuttaminen

Satakunnan Museo ei luovuta tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille muuhun kuin palvelun käyttötarkoitukseen (museotoiminta ja tutkimus). Tietoja hyödyntävät tahot (pääasiassa museot ja tutkijat) eivät julkaise henkilötietoja ilman lupaa. Käyttäjä voi halutessaan antaa julkaisuluvan tietojen tallentamisen yhteydessä. Lisäksi Satakunnan Museo voi luovuttaa käyttäjätietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa tai, jos palvelu siirtyy toisen tahon ylläpidettäväksi, uudelle ylläpitäjälle. Rekisteritietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Käyttäjärekisterin suojaus

Satakunnan Museo huolehtii, ettei tietoja varasteta, häviä, käytetä väärin tai muuteta. Käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietoverkko ja palvelimet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Käyttöoikeudet rekisteriin ovat niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Selaajaoikeuksia myönnetään muille viranomaisille.

8. Käyttäjien oikeus tarkistaa ja korjata tietonsa

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Palveluun rekisteröityneet käyttäjät näkevät itse omat tietonsa. Kaikki käyttäjät voivat pyytää rekisterin yhteyshenkilöltä tarkastusta. Se tulee pyytää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastusoikeus on kerran vuodessa maksuton.

Jos tiedoissa on virheitä, käyttäjän tulee korjata ne. Rekisteröityneet käyttäjät voivat itse korjata tietonsa sivustolla. Kaikki käyttäjät voivat pyytää rekisterin yhteyshenkilöä korjaamaan tiedot. Korjaamispyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti: pyynnössä on ilmoitettava nimi sekä virheelliset ja korjatut tiedot.