Kerro
museolle

Medialle

Tiedote 25.9.2014

SATAKUNNAN MUSEO JA PORI JAZZ YHTEISTYÖSSÄ TALLENTAMAAN JA HYÖDYNTÄMÄÄN PORI JAZZIN KULTTUURIPERINTÖÄ

Satakunnan Museo on vahvasti mukana 50-vuotisjuhliaan ensi vuonna viettävän Pori Jazzin merkkivuodessa. Museossa järjestetään Pori Jazzin 50-vuotisjuhlanäyttely sekä siihen liittyviä yleisötapahtumia. Juhlahumun ohella museo tallentaa kokoelmiinsa festivaaliin liittyvää muistitietoa. Lisäksi selvitetään, millaista Pori Jazzin historiaan liittyvää aineistoa eri tahoilla on säilynyt ja miten sitä voitaisiin hyödyntää vetovoimatekijänä seudun matkailussa ja elinkeinoelämässä.

Pori Jazzin juhlavuoteen ja kulttuuriperintöön liittyvä työ tehdään kahdessa Satakunnan Museon ja Pori Jazzin yhteisessä hankkeessa, joita rahoittavat Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahasto sekä Satakuntaliitto. Tulevana syksynä museossa tallennetaan Pori Jazziin liittyvää muistitietoa haastattelemalla festivaaliin eri tavoin liittyviä henkilöitä. Yhteistyökumppanina muistitiedon keruutyössä on Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma. Satakunnan Museo kerää myös suuren yleisön jazzmuistoja ja -valokuvia Kerro museolle -verkkopalvelussa osoitteessa www.kerromuseolle.fi. Sivustolla julkaistaan museon Pori Jazz -valokuvia ja kerätään niistä kumpuavia jazzmuistoja. Sivustolle voi muistojen ohella ladata myös omia jazzkuvia sekä kommentoida muita kuvia.

Muistojen keruun lisäksi museossa kartoitetaan millaista arkistoaineistoa, valokuvia, esineitä sekä ääni- ja videotallenteita festivaalin taipaleelta on eri tahoilla säilynyt nykypäivään. Tallennettua ja kartoitustyön kautta löydettyä materiaalia hyödynnetään jo heinäkuussa 2015 avautuvassa Pori Jazzin 50-vuotisjuhlanäyttelyssä, jonka yhteydessä järjestetään erilaisia yleisötapahtumia. Osana hankkeita kartoitetaan myös mahdollisuuksia hyödyntää Pori Jazzin kulttuuriperintöön liittyviä aineistoja paikallisten yritysten ja matkailutoimijoiden toiminnassa. Tavoitteena on luoda ideoita ja edellytyksiä aineiston hyödyntämiseen matkailutoimijoiden ja elinkeinoelämän toiminnassa sekä elvyttää Porin imagoa ympärivuotisena jazzkaupunkina.

Lisätietoja: projektitutkija Riikka Kaivola-Häyry, p. 044 701 8523, riikka.kaivola-hayry(at)pori.fi

 

Tiedote 4.9.2013

Tulisiko sinusta muisteluneuvos?

Satakunnan Museo kutsuu satakuntalaiset muistelemaan menneitä uudistettuun Kerro museolle -muistojenkeruupalveluunsa, joka toimii osoitteessa www.kerromuseolle.fi. Keskiviikkona 4.9.2013 avautuvalla sivustolla kerätään yleisön muistoja ja valokuvia aiheesta kuin aiheesta sekä esitellään museokokoelmia. Palvelu on vakituinen osa Satakunnan Museon toimintaa, mutta muutkin museot voivat järjestää sivustolla eriaiheisia muistojenkeruita aina tarpeensa mukaan.

Miksi ja miten muistitietoa kerätään?

Ihmisten muistoja keräämällä saadaan talteen tietoa, jollaista ns. viralliset lähteet eivät tarjoa. Muistojen kerääminen on tärkeä osa museon tallennustoimintaa. Kerätyt muistot tallennetaan museon kokoelmiin, jossa niitä voidaan käyttää näyttelyissä, tutkimuksissa, julkaisuissa ja muussa museotoiminnassa myös tulevaisuudessa.

Helppokäyttöisen Kerro museolle -sivuston myötä yleisöllä on entistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa siihen, millaista tietoa museo säilyttää tulevaisuuteen. Verkossa yleisöltä saadaan ehkä erilaista ja enemmän tietoa kuin mitä museolle toimitettaisiin muuten. Pyrkimyksemme on, että kynnys omien tarinoiden kertomiseen on matala, jotta mahdollisimman moni muisto tallentuisi jälkipolville.

Muistelu ei vaadi rekisteröitymistä, sen voi tehdä halutessaan nimettömänä tai valita, näkyykö muisto muillekin verkon käyttäjille vai ainoastaan museolle. Sivustolle voi lisätä tekstin ohella valokuvia ja videoita. Jos kirjoittaminen tuntuu työläältä, muiston voi tallentaa myös nauhoittamalla puhetta. Rekisteröityneet muistelijat tienaavat muistoistaan pisteitä leikkimielisessä pelissä, jossa voi kiivetä hierarkiassa muistelunoviisista aina muisteluneuvokseksi asti.

Kerro museolle -sivustolla yleisö pääsee kurkistamaan museovarastojen kätköihin. Laitamme verkkoon esille ja kommentoitavaksi joitain valokuvia ja esineitä, joita ei näe fyysisessä näyttelyssä. Toivomme yleisöltä niistä lisätietoja ja omia kokemuksia.

Syksyllä voi muistella kauppoja ja shoppailua

Muistatko lähikioskin nallekarkit? Millaista oli ensimmäisen kännykän hankkiminen? Näitkö sympaattisen possun Parvisen lihakaupan ikkunassa? Uudistetun sivuston ensimmäinen keruu on kauppa-aiheinen. Siellä voi käydä katsomassa valittuja paloja Satakunnan Museon kokoelmista ja kertomassa omia muistoja vaikkapa niistä nallekarkeista.

Syksyllä museo järjestää useita tapahtumia, joissa muistellaan, sovelletaan muistitietoa ja opetellaan sivuston käyttöä. Satakunnan Museo järjestää tapahtumat yhteistyössä Otsolan kansalaisopiston, SEKK ry:n ja Turun yliopiston kanssa.

Muistojenkeruupalvelun uudistusta ja sivuston jalkauttamista koordinoi Satakunnan Museossa maaliskuussa alkanut, Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Kerro museolle -hanke. Verkkototeuttajat ovat porilainen Vida Design (suunnittelu) ja helsinkiläinen G-Works (tekninen puoli). Satakunnan Museon ystävät ry ja Turun yliopiston digitaalisen kulttuurin oppiaine auttoivat sivustoa suunniteltaessa.

Lisätietoa ja julkaisukelpoisia kuvia

Amanuenssi Johanna Jakomaa, johanna.jakomaa@nullpori.fi, p. 044 701 1059.

Kerro museolle -tiedotekuvia