Kerro
museolle

Takaisin Kansalaisopisto 100 vuotta -muisteluun

Laivurikurssi 60 -luvulla

Hain saaristolaivurikurssille, mutta minua ei hyväksytty, koska olin liian nuori. Alaikäraja taisi olla 16 vuotta ja olin tuolloin 14 tai 15. Kurssilla oli kuitenkin sen alkaessa tilaa ja pääsin kuin pääsinkin mukaan. Kurssin lopussa oli kokeet. Ne olivat vaikeat ja olin varma, etten suoriutunut. Kului muutama kuukausi ja kurssin opettaja, merikapteeni Kuuminainen soitti kotiini. Meillä oli tuolloin ollut puhelin vasta hyvin vähän aikaa ja me lapset jännitimme kovasti siihen vastaamista ja puhumista. No, minua pyydettiin puhelimeen, se oli ihmeellistä. Kapteeni Kuuminainen kertoi, että olin läpäissyt kurssin ja saisin noutaa diplomin hänen kotoaan Isolinnankadulta. Isäni antoi tämän jälkeen minun ajaa yksin keskimoottorivevettämme Luvialla! Sitä en jännittänyt läheskään niin paljon kuin puhelinta.


1 kommenttia

Jätä kommentti
Porin seudun kansalaisopisto 13.2.201513:45

Kiitos Kaisu kivasta tarinastasi! Sen innoittamana tässä hieman tietoa opiston ikärajoista eri aikoina. Kosti Huuhka kirjoittaa teoksessaan ”Kansalais- ja työväenopistotoiminnan historia 1899–1979” (1990), että työväenopistot olivat alkuaikoina kaikille aikuisille avoimia oppilaitoksia. Helsinkiä lukuun ottamatta pohjakoulutusvaatimuksia eikä alaikärajaa asetettu. Porin työväenopiston ohjesäännössä vuodelta 1917 todetaan opiston tarkoitukseksi ”olla sivistyslaitoksena kaupungin täysikasvuiselle, s. o. kansakouluikää vanhemmalle väestölle, varsinkin työväestölle”. Anu Tuominen kirjoittaa Porin työväenopistoa koskevassa gradussaan (2007), että kansakouluikää vanhemmalla väestöllä tarkoitettiin yleensä yli 13-vuotiaita.

Vuoden 1927 valtionapulainsäädännössä säädettiin ehtona, että opistossa opintoja harjoittaa vähintään 16 vuotta täyttäneitä sellainen määrä, että se kaksi vuotta täyttäneessä opistossa nousee vähintään kuuteenkymmeneen. Huuhkan mukaan lakia tulkittiin yleisimmin siten, että opistoon voitiin ottaa vain 16 vuotta täyttäneitä. Toisissa opistoissa laki käsitettiin siten, että opiskelijoiksi voitiin ottaa myös nuorempia, jos 16-vuotiaita oli vaadittu määrä. Vuoden 1963 opistolaissa tätä ikäsäännöstä selkeytettiin niin, että opiskelijoiden tuli olla oppivelvollisuutensa suorittaneita tai muussa tapauksessa 16 vuotta täyttäneitä.

Vuonna 1974 lakia muutettiin siten, että alle 16-vuotiaiden musiikinopetuksen järjestämiseen saatettiin myöntää lupa. Vuoden 1985 opistolaissa alle 16-vuotiaiden opetus laajeni kaikkiin taide- ja taitoaineisiin. Kokonaan ikärajamääräykset poistuivat vasta vuoden 1992 opistolain myötä. Nykyisin Porin seudun kansalaisopistolla on lapsille ja nuorille suunnattuja kursseja sekä Käsityökoulu Taitiksessa annetaan 7-16-vuotiaille lapsille ja nuorille taiteen perusopetusta.

Onko muilla muistoja tähän aiheeseen liittyen?

Jätä kommentti

Kirjoita uusi kommentti